Ngày 8/8, TT Phạm Minh Chính chủ trì HN trực tuyến toàn quốc CP với DN, Hiệp hội DN và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của DN trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *