Những ngày này, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc việt Nam tại Hà Nội đã tái hiện Tết cổ truyền tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, nhằm giới thiệu, quảng bá nét văn hóa truyền thống đến với khu khách.   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *