Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thực hiện kiểm tra tại Đảng đoàn Quốc hội về kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 12) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *