Sáng 04/08, tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn quản trị đất nước tốt với chủ đề “Đổi mới công tác hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế”. Diễn đàn do Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các nước thành viên ASEAN và 4 quốc gia đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *