Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, trong đó đề xuất sửa đổi thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *