Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI vừa kiến nghi Bộ Tài chính xem xét kéo dài thời gian hỗ trợ miễn, giảm các loại thuế cho DN đến tháng 6-2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *