Bộ KHĐT vừa đề xuất gói ngân sách hỗ trợ DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trị giá 8.600 tỷ đồng. Dự kiến mức hỗ trợ sẽ là 10 tỷ đồng/dự án (gấp gần 3 lần so hiện tại); mỗi năm có 100 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ thêm vốn tạo động lực phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *