Hiện đang có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp hơn 30% GDP của cả nước. Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Bộ LĐ-TB&XH xây dựng đang lấy ý kiến, dự kiến luật bổ sung thêm 3 nhóm tham gia BHXH bắt buộc,gồm: Chủ hộ kinh doanh; người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; người lao động làm việc không trọn thời gian (làm việc bán thời gian).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *