Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022 đã cắt giảm 40% số thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp và giảm được 20% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Điển hình là việc tích hợp 7 loại giấy phép trong một gọi là giấy phép môi trường giúp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư giảm bớt thủ tục hành chính. Đây là nhận định của các diễn giả tham gia toạ đàm quy định về xin cấp giấy phép môi trường những vấn đề pháp lý và thực tiễn do tạp chí luật sư Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức sáng 28/03.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *