Theo ước tính của tổ chức Liên Hợp Quốc, tính đến đầu tháng 7 năm nay, Việt Nam là quốc gia có dân số đông thứ 3 Đông Nam Á. Hiện nay, dân số nước ta là 95.414.640 người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *