Trong những ngày qua, vào 1 số thời điểm, giao dịch ngân hàng điện tử vẫn có tình trạng chậm, khó thao tác. Tuy nhiên, theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, những sự cố này mang tính cục bộ bởi so với sự chuẩn bị về hạ tầng, lượng giao dịch ngân hàng điện tử những ngày vừa qua chưa phải là tăng đột biến.      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *