Các đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

 Trong phiên làm việc sáng 16/11, các đại biểu Quốc hội đã bấm nút biểu quyết thông qua hai dự án Luật là Luật việc làm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng với tỷ lệ tán thành lần lượt là 84,34% và 85,34%.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật đầu tư công.

Theo đó, Luật đầu tư công nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; bảo đảm tính công khai, minh bạch; đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế.

Dự Luật cũng được kỳ vọng là bước đột phá về thể chế, tác động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu đầu tư; tăng cường, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước về đầu tư công hiện nay, nhất là khâu quyết định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư và phân bổ vốn đầu tư.

Đáng chú ý, việc thể chế hóa quy trình quyết định chủ trương đầu tư là nội dung đổi mới quan trọng nhất của Luật Đầu tư công; đó là điểm khởi đầu quyết định tính đúng đắn, hiệu quả của chương trình, dự án nhằm ngăn ngừa sự tùy tiện, chủ quan, duy ý chí và đơn giản trong việc quyết định chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, việc tăng cường và đổi mới công tác thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn – một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác thẩm định chương trình, dự án đầu tư công cũng được quy định trong dự thảo luật nhằm hạn chế và đi tới chấm dứt việc quyết định chương trình, dự án vượt quá khả năng bố trí vốn, khắc phục tình trạng bố trí dàn trải, kéo dài và gây nợ đọng xây dựng cơ bản lớn như hiện nay.

Chiều nay, theo Chương trình, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hải quan (sửa đổi)./.

Theo Quang Vũ ( TTXVN )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *