Sáng nay, trong thảo luận ở tổ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, một  vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là giải pháp nào để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *