Trong khuôn khổ của Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra “Đối thoại Chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số” – nội dung này là một trong những hướng ưu tiên của năm APEC 2017 hướng tới tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm cho các nền kinh tế thành viên.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *