Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long đã có những đóng góp thiết thực, bằng nhiều hình thức như cho ý kiến, góp ý, thảo luận tại tổ và hội trường hay gửi văn bản, góp phần xây dựng hoàn thiện các dự án Luật, các bộ luật, dự thảo Nghị quyết, hướng đến xây dựng một Quốc hội đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm với cử tri và vì lợi ích quốc gia. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *