Hôm nay, tại Đà Nẵng đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 11 nhóm giữa kỳ Diễn đàn khu vực ASEAN về An ninh biển. Cuộc họp do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Uỷ ban Châu Âu tổ chức. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *