Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đến nay cả nước đã có 463.000 ha cây trồng được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP; hơn 16.990 ha diện tích nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận VietGAP; 924 trang trại và 1.249 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *