Phó thủ tướng thường trực chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 919 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021- 2025. Đây là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *