Để chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12 từ năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa của ba khối lớp này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *