Thời gian qua, TAND tối cao đã chỉ đạo tập trung xây dựng công tác cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *