Chiều 25/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 12 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn đại biểu DNNVV tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò của doanh nhân, DN trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước biểu dương các DNNVV đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân, trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, tạo ra hàng triệu việc làm; tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo…

Nhiều DNNVV đã từng bước nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu DN, cạnh tranh với sản phẩm, dịch vụ nước ngoài; liên kết chặt chẽ với các DN lớn ở trong và ngoài nước để tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của DN Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước đánh giá cao Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; hệ thống các DN từ Trung ương đến địa phương được thiết lập và đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Trao đổi về tình hình kinh tế khu vực và thế giới trong bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, những cơ hội tranh thủ các nguồn lực về đầu tư, công nghệ và quản lý tiên tiến, cùng các khó khăn, thách thức mới, Chủ tịch nước yêu cầu Hiệp hội DNNVV Việt Nam, các DNNVV cần quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, các DN cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của doanh nhân Việt Nam, tích cực ứng dụng những thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị và cạnh tranh, không để thua ngay tại “sân nhà”, phấn đấu có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần chấn hưng đất nước và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến cộng đồng DN, các nhà đầu tư, bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các DN phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, quan hệ lao động hài hòa; tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hiệp hội DNNVV Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ là người đại diện, là cầu nối giữa DN với các cơ quan Nhà nước. Hiệp hội cần chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, của DN mới để tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp; kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, vinh danh những DN, doanh nhân có thành tích xuất sắc để tôn vinh sự cống hiến của DN, doanh nhân đối với đất nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi để DN phát triển, tạo ra nhiều của cải, việc làm cho xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương cần hướng hoạt động của DN, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và của cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường tổ chức liên kết, hợp tác đầu tư giữa các DN, doanh nhân và xây dựng thương hiệu, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng doanh nhân, DNNVV Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lập thân, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả, thành tích sản xuất, kinh doanh to lớn hơn nữa, góp phần nhiều hơn vào sự nghiệp chấn hưng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *