Chiều 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu dự hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm lần thứ IV phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

 

Tham gia đoàn có 90 đại biểu là Anh hùng Lao động, hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi của các hội cựu chiến binh địa phương trên cả nước.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cùng một số đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về hoạt động của Hội trong 27 năm qua, một số kết quả của phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016 và các giai đoạn trước đây.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong 5 năm qua cũng như các giai đoạn trước đây, đã phát huy tính hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống của cựu chiến binh và nhân dân, góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, của từng địa phương.

Phong trào cũng góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội giữa các cựu chiến binh, gắn kết hội viên với tổ chức Hội, xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cựu chiến binh đã đạt được trong thời gian qua. Kết quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và những thành tích to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong 5 năm qua đã góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh đã huy động được các nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng của cựu chiến binh để giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nhiều mô hình làm kinh tế giỏi phù hợp với điều kiện, khả năng của hội viên và gia đình. Đồng thời, với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh còn chú trọng nhiệm vụ giúp nhau giảm nghèo, thoát nghèo, thực hiện các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trực tiếp giúp đỡ các cựu chiến binh và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Các cựu chiến binh cũng tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi,” Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hội Cựu chiến binh tiếp tục động viên cựu chiến binh thực hiện tốt hai nội dung của phong trào là giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện của hội viên. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của cựu chiến binh phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong việc bảo vệ môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm; có nếp sống văn minh, môi trường văn hóa.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh và các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có các giải pháp hỗ trợ hội viên, nhất là về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển các mô hình gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật; hỗ trợ đăng ký thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” tăng cường đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, các đối tượng chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó là tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch nước nêu rõ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng cần đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; gắn phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi,” các chương trình, cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình tiên tiến để phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, chất lượng hiệu quả ngày càng cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị, Hội Cựu chiến binh cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa./.

Nguồn: ĐỨC DŨNG (TTXVN/VIETNAM+) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *