Chiều 4/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài – Ảnh: VGP/Hải Minh

 

 

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định cho 20 đồng chí Đại sứ nhiệm kỳ 2016 – 2019.

 

Cùng dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao. 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật và giao nhiệm vụ cho các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016 – 2019. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2016 – 2019; biểu dương Bộ Ngoại giao, cùng lực lượng đối ngoại nói chung, đã có nhiều nỗ lực và đạt được những thành tích to lớn, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước. Chủ tịch nước tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm làm công tác đối ngoại, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước giao phó trong nhiệm kỳ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phân tích về tình hình trong nước, bối cảnh khu vực và thế giới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ: Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải luôn bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng để triển khai nhiệm vụ, trong đó chú trọng vào 3 nhiệm vụ then chốt: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Trong đó, trước hết cần bám sát nguyên tắc, phương châm chỉ đạo là bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; nắm chắc tinh thần vừa hợp tác, vừa đấu tranh; thực hiện chủ trương Việt Nam là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động, vận dụng linh hoạt việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Cùng với đó, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; ngoại giao với quốc phòng, an ninh; chính trị với kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học; tăng cường nghiên cứu, dự báo chiến lược; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại, đưa quan hệ vào chiều sâu… Tiếp tục nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam ở nước ngoài…, từ đó góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chú trọng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và phát huy nguồn lực quan trọng của kiều bào; là chỗ dựa tin cậy cả về tinh thần, thông tin, pháp lý cho bà con và doanh nghiệp nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh hướng về Tổ quốc, vì Tổ quốc. Cơ quan đại diện phải là mái nhà của người Việt Nam ở nước ngoài, là nơi thu hút tình cảm hữu nghị, đoàn kết của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. 

 
Nguồn: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *