Các đại biểu đề nghị báo cáo thẩm tra cần rà soát tổng thể quan điểm, định hướng chính sách lớn đến nay đã đạt được mục tiêu gì; rà soát, đánh giá khi ban hành luật sửa đổi có giải quyết được những vướng mắc, tồn tại hiện nay và liệu có phát sinh thêm bất cập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *