Từ ngày 1/7, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng chính thức được tăng thêm 15% mức hưởng, theo Nghị định số 75 mới ban hành của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *