Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Nghị quyết nhằm mục tiêu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là về thể chế, trong đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy định pháp luật và trình tự, thủ tục, triển khai thực hiện các dự án bất động sản, nhất là các vấn đề đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu giá… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *