Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, ngày 28/1 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *