Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, trong tháng 7 năm 2022, cả nước đã cấp mới 274 mã số vùng trồng và 20 mã số cơ sở đóng gói sản phẩn của các địa phương: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bình Thuận, Tiền Giang, bảo đảm điều kiện kỹ thuật xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *