Không riêng ở Vĩnh Long, khoảng 1 tháng trở lại đây, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh tại nhiều địa phương, đặc biệt tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam. Theo các bác sỹ, mặc dù tay chân miệng không phải là một bệnh mới, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm trong cách chăm sóc trẻ khiến bệnh của trẻ trở nặng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *