Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 1 trong những nội dung được nhiều cử tri kiến nghị gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Bên hành lang Quốc hội sáng 24/05, nhiều đại biểu cũng bày tỏ quan điểm, trong đó nhấn mạnh: cần tăng nặng chế tài với tổ chức, cá nhân gây lãng phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *