Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đốc thúc nhà đầu tư hoàn tất các công việc chuẩn bị thu phí dự án Quốc lộ 1, đoạn thị xã Cai Lậy vào cuối tháng 8 tới. Nhà đầu tư báo cáo đã hoàn thành cơ bản xây dựng trạm, lắp đặt, kết nối thu phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *