Các đoàn sẽ khảo sát, ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám, chữa bệnh, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ… Đoàn số 1 kiểm tra tại 25 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đoàn 2 kiểm tra 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Đoàn 3 kiểm tra 11 tỉnh, thành phố vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Đoàn 4 kiểm tra 13 tỉnh,  thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *