Hiện nay, các hội đồng thi trên cả nước đang triển khai hoạt động chấm thi tốt nghiệp THPT. Để tăng cường tính nghiêm minh trong quá trình chấm thi, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và 63 đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD&ĐT đang thực hiện kiểm tra ở 63 hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra công tác này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *