Sau thời gian phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đến nay, Bộ giáo dục- đào tạo đã phân bổ hơn 87.700 máy tính cho các tỉnh, thành phố trong cả nước để hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *