Chiều 11/01, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV được tổ chức trực tuyến từ Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đến 62 Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng và tiến hành phiên bế mạc. Kỳ họp thành công rất tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu cấp thiết đặt ra, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để thông qua các nghị quyết, chủ trương quan trọng để kịp thời gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước…  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *