Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai về lĩnh vực công thương, sáng 05/06, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia giải trình, báo cáo trước Quốc hội về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia thương mại điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *