Một trong những nội dung được nhiều ý kiến quan tâm thảo luận tại tổ sáng nay là việc rà soát, đánh giá kỹ lưỡng sự tương thích của dự thảo luật đất đai (Sửa đổi) đối với cam kết trong các điều ước quốc tế cũng như các quy định liên quan trong hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *