Thời gian qua, báo chí đã góp phần tuyên truyền, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *