Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa có cuộc họp mặt mừng CholChnămThmây, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Đến dự có UV Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ  Vương Đình Huệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *