Từ trước đến nay, sản xuất Nông nghiệp tại ĐBSCL vẫn bấp bênh bởi tác động của giá phân bón và các khoản chi phí đầu vào. Mặc dù hiện nay xăng dầu đã giảm, nhưng nhiều chi phí đầu vào vẫn chưa hạ, nhất là phân bón. Để nông dân tăng lợi nhuận không còn hướng đi nào khác, là phải sử dụng hợp lý phân bón và tăng cường cơ giới hóa vào sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *