Để hạn chế tình trạng “mang con bỏ chợ”, Bộ LĐTB-XH vừa đề xuất đưa quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải ký quỹ 1 tỷ đồng vào dự thảo nghị định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *