Quyền lợi của các nhà đầu tư, người dân liên tiếp xảy ra xung đột sau khi các trạm thu phí BOT đi vào hoạt động là một điều đáng buồn. Cơ quan quản lý nhà nước có suy nghĩ như thế nào và có giải pháp gì để đảm bảo quyền lợi cho người dân?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *