Sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều nay kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV đã  bế mạc. Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: Lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến đối với 9 dự án luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *