Sau hai ngày làm việc tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị ASEM với chủ đề “Cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững – định hướng tương lai” đã bế mạc và nhất trí thông qua Báo cáo để trình lên Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 12 tại Brúc-xen vào tháng 10 tới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *