Đánh cắp số phận

Diễn đàn là không gian trao đổi mở lần đầu tiên giữa các cơ quan quản lý nhà nước, báo chí, nền tảng xuyên biên giới và các bên liên quan nhằm khẳng định quyết tâm của các nước ASEAN trước việc giảm thiểu tác hại của tin giả, hướng đến nỗ lực chung về tạo dựng một không gian thông tin lành mạnh và đáng tin cậy cho người dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *