Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công. Đây là dự án Luật do đại biểu Quốc hội trình, được chuẩn bị công phu trong 2 năm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *