Tại Vĩnh Long, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm nêu cao tấm gương sáng của nhà khoa học yêu nước- Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, người con ưu tú của của quê hương Vĩnh Long. Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, góp phần nâng cao kiến thức, đóng góp nhiều giải pháp khả thi trong sản xuất và đời sống.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *