Là những đại biểu đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ ở địa phương tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm của từng đại biểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *