Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021; thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng với những quyết sách phù hợp sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp – nhất là các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Vĩnh Long sẽ nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, đưa kinh tế, xã hội của tỉnh nhà tiếp tục phát triển.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *