Tính đến thời điểm này, ĐBSCL đã cơ bản kết thúc vụ Hè Thu 2020. Sản xuất trong bối cảnh hạn mặn, thiên tai khốc liệt toàn vùng, nhưng năng suất, chất lượng lúa gạo vẫn ổn định. Đặc biệt, nhờ xuất khẩu thuận lợi, mà nông dân vừa trúng mùa, vừa được giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *